home
help
  WordNavigator.com
  Словари русского языка и решение кроссвордов онлайн на ПроСлова.ru!

  напасти

  Значение слова напасти

  Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.

  напасти 1. сов. перех. разг.-сниж. см. напасать (1*). 2. сов. перех. разг.-сниж. см. напасать (2*).

  Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю.Шведовой

  НАПАСТИ, -су, -сешь; -ас, -асла; -сенный (-ен, -ена); сов., что и чего(прост.). Запасти в каком-н. количестве. Н. дров. II несов. напасать, -аю,-аешь.

  Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова

  НАПАСТИ напасу, напасёшь, прош. напас, напасла, сов. (к напасать) (обл.). 1. чего. Запасти в каком-н. количестве. Напасти денег для отъезда. 2. кого-что. Долго, много пасти. Хорошенько напасти коней.

  7 букв в слове "напасти": а а и н п с т.

  Слова, образованные из 7 букв слова напасти:

  а аа аи аин аист аита ан анат ани анис анит анса ант анти апас апиа апис апт ас асин астин ат ата атаи атас иана ин инта ипат ис на наи нас наса насп наст ни ниас нис ниса нит па паина пан пани пант пас паста пасти пат патан патина патна пи пиан пинта пис пист пита пса псати пси псина пти са сан сана санаи сани санта санти сап сапа сапаи сапина сат сатан сати сатин си сиа син синап сип сита сна спа спи спин спина ст ста стан та таи тан тана танаис тапа ти тиас тин тина тип тис тиса тс
  Слова из слова напасти, по длине

  Слова, связанные со словом напасти:
  Слова, начинающиеся на напасти
  Слова, содержащие напасти
  Слова, оканчивающиеся на напасти
  Слова из слова напасти, если изменить одну букву
  Слова на на
  Слова заканчивающиеся на ти
  Слова начинающиеся на нап
  Слова с сти в конце
  Слова из 7 букв, слова на букву н  словарь значений слов слова на вос слова начинающиеся на под слова оканчивающиеся на ечка русский кроссворд